Publikationer

Här finns dokument, rapporter och publikationer för Svenska barncancerregistret listade.

Dokument

Styrdokument SBCR CPUA godkänt 2021

RAPPORTER

Childhood cancer incidence and survival in sweden 1984-2010 (Report 2013)

Vetenskapliga publikationer

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Publikationer 2018

Årsrapporter

Årsrapporter