Lymfom

Om Lymfom

Modul Lymfom i Svenska Barncancerregistret är en modul för olika lymfom (Hodgkin och Non-Hodgkin). Modulen startade på 80-talet och idag är 1700 individer registrerade.

 Nationellt kvalitetsregister för barncancer, RCC

  Lymfom Registermanual

Ansvarig för modul Lymfom: Karin Mellgren (Göteborg)

Kontakt forskningskoordinator: Rut-Inger Enryd (Stockholm)