1. Hem
  2. /
  3. Om SBCR
  4. /
  5. Tillgänglighetsredogörelse 

Tillgänglighetsredogörelse 

Om hemsidan sbcr.se

Svenska Barncancerregistret (SBCR) bedriver denna hemsida. Syftet med hemsidan är att ge tydlig information om åtkomst åt olika vårdgrupper och forskare inom barncancer för att förbättra behandlingsresultat och datakvalitet.

I detta dokument presenteras vilka möjliga brister hemsidan har gällande tillgänglighet, hur vi planerar att åtgärda dem samt hur en kan vända sig till oss ifall en upptäcker brister.

Vi på SBCR strävar efter att registret ska kunna anpassas så att hela målgruppen kan använda och förstå innehållet oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.
Vi bör åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA  .

Brister

I dagsläget är vi medvetna om att vi inte lyckats nå alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) enligt nedan:

  • Detaljerad text saknas på några sidor för att tydligt vägleda användare att hitta information och regler gällande registrering och forskare att hitta råd för processer gällande datauttag. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.  
  • Vi får ibland störningar gällande SSL som uppstår med anledning av att vissa programvaror inte är förenliga med varandra. Detta är planerat att åtgärdas vid kommande uppdateringar.
  • Det kan finnas filer i PDF-format på hemsidan som inte är tillgänglighetsanpassade. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa sektioner på hemsidan har inkonsekvent navigation fram och tillbaka. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.

Kontakta oss

Vi jobbar kontinuerligt för att åtgärda brister och för att se till att vi ska nå de standarder och riktlinjer som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) kräver av oss.
Kontakta oss gärna om några brister utifrån ovanstående punkter upptäcks.
E-post: svenska-barncancerregistret@kbh.ki.se

Kontakta tillsynsmyndigheten DIGG

Om du är missnöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du ta kontakt med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)  .