VPH

Om VPH

Modul VPH i Svenska Barncancerregistret är en modul för hematologiska sjukdomar i blodet. Modulen startade 2022 och har nyligen påbörjat registrering.

 Nationellt kvalitetsregister för barncancer, RCC

 VPH – Vårdplaneringsgruppen för Pediatrisk Hematologi, BLF-PHO

Ansvarig för modul VPH: Ulf Tedgård (Lund)
suppleant – Peter Priftakis (Stockholm)