SALUB

Om SALUB

Modul SALUB i Svenska Barncancerregistret är en långtidsuppföljning efter diagnos med barncancer. Modulen startade 2012 och har idag över 6700 individer registrerade. SALUB omfattar detaljerade behandlingsdata, uppföljningsrekommendationer, uppföljning (follow-up) och Pdf till patienten i form av en behandlingssammanfattning med uppföljningsrekommendationer.

 Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer

 Webutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

 Nationellt kvalitetsregister för barncancer, RCC

 SALUB – Svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer, BLF-PHO

  SALUB Registermanual

Översikt av uppföljningsbesök i SALUB.
Totalt antal registrerade i SALUB.

Ansvarig för modul SALUB: Cecilia Petersen (Stockholm)
suppleant – Aron Onerup (Göteborg)