VCTB

Om VCTB

Modul VCTB i Svenska Barncancerregistret är en modul för CNS-tumörer (hjärntumörer och ryggmärgstumörer) hos barn och ungdomar. Modulen startade på 80-talet och idag är 3600 individer registrerade.

 Nationellt kvalitetsregister för barncancer, RCC

 VCTB – Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn, BLF-PHO

  VCTB Registermanual

Ansvarig för modul VCTB: Magnus Sabel (Göteborg)
suppleant – Elizabeth Schepke (Göteborg)

Kontakt forskningskoordinator: Therése Wagner (Stockholm)