1. Hem
  2. /
  3. Om SBCR
  4. /
  5. Statistik

Statistik

Statistik för SBCR

Via Regionala cancercentrum i samverkan finns publik Statistik från kvalitetsregister inom cancervården   Här finns statistik för Svenska Barncancerregistret.  
I Svenska Barncancerregistret finns över 12 000 patienter registrerade i diagnosregister och över 6000 patienter i uppföljningsmoduler. I den årliga årsrapporten för Svenska Barncancerregistret till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR finns verksamheten beskriven med viss statistik och data. SBCR Årsrapporter.


Alla sex barncancercentra i Sverige registrerar till SBCR efter patienten har fått information. Täckningsgraden jämfört med Nationella Cancerregistret är för närvarande ca 90% mest beroende på lite annorlunda kriterier för registrering av godartade tumörer och förändringar.

Antal registrerade patienter i Svenska Barncancerregistret.
Fördelning av diagnoser i Svenska Barncancerregistret.
Moduler i SBCR.
Behandlingsresultat illustrerat som observerad 5-års överlevnad över tidsperioder.
Bilden representerar situation i början av året i maj 2023 för patienter som har fått sin diagnos före 2017-12-31.
(Data från Cancerregistret för tidigare perioder och Svenska Barncancerregistret från 1982).


 Statistik från kvalitetsregister inom cancervården