1. Hem
  2. /
  3. Om SBCR
  4. /
  5. Statistik

Statistik

Statistik för SBCR

Via Regionala cancercentrum i samverkan finns Statistik från kvalitetsregister inom cancervården   tillgänglig på webben. Statistik för barncancer är under utveckling.
I Svenska Barncancerregistret finns över 12 000 patienter registrerade i diagnosregister och över 6000 patienter i uppföljningsmoduler. I den årliga årsrapporten för Svenska Barncancerregistret finns verksamheten beskriven med viss statistik och data. SBCR Årsrapport 2021.

Alla sex barncancercentra i Sverige registrerar till SBCR efter patienten har fått information. Täckningsgraden jämfört med Nationella Cancerregistret är för närvarande ca 90% mest beroende på lite annorlunda kriterier för registrering av godartade tumörer och förändringar.

Antal registrerade patienter i Svenska Barncancerregistret.
Fördelning av diagnoser i Svenska Barncancerregistret.
Moduler i SBCR.
Behandlingsresultat illustrerat som observerad 5-års överlevnad
över tidsperioder. Bilden representerar situation i början av året 2021
för patienter som har fått sin diagnos före 2015-12-31. (Data från
Cancerregistret för tidigare perioder och Svenska Barncancerregistret från 1982).


 Statistik från kvalitetsregister inom cancervården