RADTOX

Om RADTOX

Modul RADTOX i Svenska Barncancerregistret är en sammanställning och dokumentation av strålningsdata. Modulen startade 2008 och har idag drygt 1200 individer registrerade.

 Nationellt kvalitetsregister för barncancer, RCC

 SBRTG – Svenska Barnradioterapigruppen, BLF-PHO

Ansvarig för modul RADTOX: Jacob Engellau (Lund), Ulla Martinsson (Uppsala), Anna Asklid (Stockholm)

Monitor: Ingrid Fagerström Kristensen (Lund)