1. Hem
  2. /
  3. Årsrapporter och publikationer

Årsrapporter och publikationer

Årsrapporter, publikationer och dokument

Här finns Svenska Barncancerregistrets årsrapporter till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR samt publikationer och andra rapporter skapade genom åren.

Patientinformation


Dokument

Styrdokument SBCR CPUA godkänt 2021

Information om hur du begär tillgång till dina uppgifter

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Manualer

  Registermanualer INCA, RCC

Nationellt vårdprogram

 Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer

Rapporter

Childhood cancer incidence and survival in Sweden 1984-2010 (Report 2013)