1. Hem
  2. /
  3. Årsrapporter och publikationer

Årsrapporter och publikationer

Årsrapporter, publikationer och dokument

Här finns Svenska Barncancerregistrets årsrapporter till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR samt publikationer och andra rapporter skapade genom åren.

Årsrapporter

SBCR Årsrapport 2022

SBCR Årsrapport 2021

SBCR Årsrapport 2020

SBCR Årsrapport 2019

SBCR Årsrapport 2018

Vetenskapliga publikationer

Publikationer 2022

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Publikationer 2018

Dokument

Styrdokument SBCR CPUA godkänt 2021

Information om hur du begär tillgång till dina uppgifter

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Manualer

  Registermanualer INCA, RCC

Nationellt vårdprogram

 Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer

Rapporter

Childhood cancer incidence and survival in Sweden 1984-2010 (Report 2013)