1. Hem
  2. /
  3. Vårdgivare
  4. /
  5. Diagnoskoder

Diagnoskoder

Klassifikation inom barncancer

Inom barnonkologin används flera olika klassificeringssystem internationellt och i Svenska Barncancerregistret. Se beskrivningar och länkar nedan.

Canceranmälan görs idag direkt i INCA där Svenska Barncancerregistret har sin databas. För tumörlokalisation (topografi) använder kvalitetsregister i Sverige kod från ICD-10 diagnoskoder. Regionala monitorer på RCC mappar dessa till ICD-O-3 topografikoder som Cancerregistret använder. 

För tumörmorfologi (patologisk-anatomisk diagnos) använder båda registren ICD-O-3 koder. I de flesta fall är morfologikoder identiska med SNOMED-koder som vissa patologlaboratorier använder. I kvalitetsregistret (och på canceranmälan i INCA) är ICD-O-3 koder inbyggda i systemet. Detta betyder att inrapportörer kan hitta rätt kod med att skriva några bokstäver i fältet och bakgrundslistan kommer fram via detta. Rätta koder kan också hittas via sökfunktion från själva ICD-O-3 kodboken.

I barncancerklassificering använder man också ICCC-3 kodverk. I INCA-SBCR finns en inbyggd algoritm som skapar rätt ICCC-3 kod via topografi + morfologi + malignitetsgrad. Speciellt i VCTB finns det vissa undantagsfall som behöver manuell rättning av ICCC-3 kod eftersom SBCR använder noggrannare egna koder (t.ex subgruppering av astrocytom-klass tumörer).

ICD-O-3 (International Classification of Diseases for Oncology)

 ICD – O International Classification of Diseases for Oncology (Third Edition)

ICCC-3 (International Classification of Childhood Cancer)

 ICCC Recode Third Edition ICD-O-3/IARC 2017

Cancerregistret hos Socialstyrelsen

 Cancerregistret hos Socialstyrelsen

Kodning i cancerregistret 2024

 Kodning i cancerregistret 2024