SAREB

Om SAREB

Modul SAREB i Svenska Barncancerregistret är en modul för att följa upp rehabilitering efter barncancer hos barn och ungdomar. SAREB har som syfte att stadfästa och organisera riktlinjer för ett nationellt vård – och rehabiliteringsprogram, som innefattar inte bara rent medicinska utan även kognitiva och psykosociala aspekter. Modulen har nyligen startat och har drygt 300 individer registrerade.

  Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer

  Riktlinjer för utredning och rehabilitering av barn med tumör i centrala nervsystemet

 Nationellt kvalitetsregister för barncancer, RCC

 SAREB – Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer, BLF-PHO

  SAREB Registermanual

Ansvarig för modul SAREB: Ingela Kristiansen (Uppsala)
suppleant – Ingrid Tonning-Olsen (Lund)