VSTB

Om VSTB

Modul VSTB i Svenska Barncancerregistret är en modul för solida tumörer hos barn och ungdomar. Modulen startade på 80-talet och idag är 4000 individer registrerade.

 Nationellt kvalitetsregister för barncancer, RCC

 VSTB – Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn, BLF-PHO

  VSTB Registermanual


Ansvarig för modul VSTB: Trausti Óskarsson (Stockholm)
suppleant – Gustaf Ljungman (Uppsala)

Kontakt forskningskoordinator: Rut-Inger Enryd (Stockholm)