1. Hem
  2. /
  3. Vårdgivare

Vårdgivare

För dig som vårdgivare

Här finns information och hjälpmaterial för dig som vårdgivare och användare av Svenska Barncancerregistret.

 

Moduler i SBCR

 

Patientinformation

Alla patienter som registreras i nationella kvalitetsregistret Svenska Barncancerregistret, SBCR ska få skriftlig information om att de registreras i kvalitetsregistret. De har alternativet att neka registrering så kallad Opt/Out.  Juridik och regelverk för nationella kvalitetsregister.  

Patientinformation Svenska Barncancerregistret

 

Användarbehörighet till INCA

 Om inloggning till INCA för webbinrapportering

 

Länkar till Regionala Cancercentrum, RCC

 Nationellt kvalitetsregister för barncancer, INCA, RCC Väst

 Dokument, manualer och variabelbeskrivningar på INCA, RCC Väst

 Support INCA, RCC Väst

 

Canceranmälan

Den lagstadgade Canceranmälan till Socialstyrelsen görs idag direkt via INCA. Det går att välja på att registrera enbart canceranmälan, canceranmälan och kvalitetsregister och enbart kvalitetsregister för eventuell efterregistrering.

 Elektronisk canceranmälan via INCA

 Cancerregistret vid Socialstyrelsen

 

Uppföljning i diagnosmodul (Follow-up)

Det är viktigt att följa upp individerna i registret regelbundet efter behandling. En årlig strukturerad uppföljning (Follow-up) görs efter behandlingsavslut i diagnosmodulerna under FoU-flik upp till 18 års ålder. Uppföljningen görs utifrån journal.

Ett hjälpverktyg med listfunktion som listar de som inte haft uppföljning på ett år finns i registret. Funktionen heter Bevakning uppföljningsregistreringar och finns i vänstermenyn efter inloggning i INCA.

 

Dokument

Kontaktuppgifter till SBCR

Statistik SBCR

 

Förbättringsarbete

Svenska Barncancerregistret, SBCR arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete av registerdata. Registret har flera hjälpverktyg för ifyllnadsgrad, kontrollrapport och bevakning av Follow-up.