Hem

Svenska Barncancerregistret – SBCR

Svenska Barncancerregistret, SBCR är ett nationellt kvalitetsregister i världsklass. Det är ett verktyg för att dokumentera och kvalitetssäkra vården för barn och ungdomar med blod- och tumörsjukdomar och utgör en grund för kliniskt förbättringsarbete. SBCR används även för forskning för att öka kunskapen om barncancer samt kroniska blodsjukdomar och för att förbättra behandlingen av sjukdomarna.

I Sverige får ca 350 barn och ungdomar under 18 år per år någon form av barncancer. Drygt 80 % av barn och unga vuxna lever fem år efter diagnos. Registret består av totalt åtta olika moduler varav fem diagnosmoduler för leukemier, CNS-tumörer, solida tumörer, lymfom och hematologi samt tre uppföljningsmoduler för långtidsuppföljning, strålning och rehabilitering. Idag finns totalt över 12 000 patienter registrerade i diagnosmodulerna och över 6000 patienter registrerade i uppföljningsmodulerna.

Behandlingsresultat illustrerat som observerad 5-års överlevnad över tidsperioder.
Bilden representerar situation i början av året 2021 för patienter som har fått sin diagnos före 2015-12-31.
(Data från Cancerregistret för tidigare perioder och Svenska Barncancerregistret från 1982).
Flödesschema för forskare

 Årliga antal av registrerade patienter som fått sin
 cancerdiagnos mellan
 0-14.99 års ålder.

Årliga antal av registrerade patienter som fått sin cancerdiagnos mellan
15-17.9 års ålder.
Moduler i SBCR.

Moduler i SBCR